طراحی سایت من چه مدت طول خواهد کشید؟

زمان‌بندی ساخت یک وب‌سایت کاملاً بستگی به موضوع پروژه و گستردگی وب‌سایت سفارش داده‌شده از طرف شما دارد. حتماً به هنگام عقد قرارداد مدت‌زمان انجام پروژه یکی از بندهای قرارداد خواهد بود. تمامی نیروهای تیم طراحی سایت مجموعه الوند این تعهد را دارند تا وب‌سایت شما را با دقت فراوان و در زمان مقررشده در قرارداد طراحی سایت تحویل داده شود.

برچسب ها: بدون برچسب

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *