دامنه چیست؟

دامنه نام منحصربه‌فردی است که برای شناسایی سایت اینترنتی مورد استفاده قرار می‌گیرد و از یک یا چند قسمت تشکیل شده است که با نقطه (دات) از هم جدا شده‌اند. قسمت اول ماهیت آدرس www قسمت دوم نام دامنه domain name و به قسمت سوم پسوند دامنه می‌گویند.

برچسب ها: بدون برچسب

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *