کدام پسوند برای من مناسب است؟

همه مردم ابتدا در مورد پسوند com. فکر می‌کنند اگر نام دامنه مورد نظرتان با پسوند com. آزاد می‌باشد آن را به ثبت برسانید اگر نتوانستید با پسوند com. دامنه‌ای را به ثبت برسانید پسوندهای دیگری نیز وجود دارند. البته بعضی از پسوندها ممکن است برای وب‌سایت شما مناسب‌تر باشد com /.net /.org /.info /.biz /.ir. پسوندهای متداول‌تری هستند و سبب می‌شوند تا ترافیک سایت شما افزایش یابد.

برچسب ها: بدون برچسب

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *