چه مقدار فضا برای سایت من کافی است؟

مقدار فضای لازم بستگی به نوع طراحی و فعالیت شما در سایتتان دارد. شما باید حجم فایل‌هایی که سایت شما را در بر می‌گیرد را محاسبه کنید و مقدار فضایی بیشتر از آنچه محاسبه کرده‌اید را خریداری کنید.

برچسب ها: بدون برچسب

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *