چرا تعرفه ثابت و دقیقی در سایت درج نشده است؟

همان‌گونه که مطلع هستید تعرفه ثابت درج نشده است زیرا نیازها و امکانات کاربران با یکدیگر تفاوت زیادی داشته و پس از دریافت نیازهای شما این هزینه مشخص خواهد شد و این بیشتر به نفع مشتری می‌باشد چرا که برای امکانات درخواستی هزینه می‌کند و برای امکانات اضافی هزینه پرداخت نخواهد کرد.

برچسب ها: بدون برچسب
0

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *