آیا سیستم مدیریت محتوا، در کیفیت کار و میزان قیمت مؤثر است؟

لزوماً خیر. کسانی هستند که وردپرس را با 200 هزار تومان راه‌اندازی می‌کنند و کسانی دیگر هستند که با 20 میلیون تومان. همین داستان درباره جوملا و دروپال هم صادق است. لذا خارج از ادعاهای شرکت‌های طراح سایت که هر کس خودش روی هر سی‌ام‌اسی (CMS) مسلط است سعی می‌کند آن را بهتر جلوه دهد، واقعیت این است که بسیار بیشتر از نوع سیستم مدیریت محتوا، این دانش فنی و ابزارها و تکنیک‌ها و تسلط و خیرخواهی تیم اجرایی است که کیفیت و کارآمدی پروژه نهایی را معلوم می‌کند.

برچسب ها: بدون برچسب
0

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *