آیا زبان برنامه‌نویسی در کیفیت کار و میزان قیمت مؤثر است؟

خیر. فارغ از اینکه در بازار کار ممکن است فلان متخصص مسلط به فلان زبان عموماً دستمزدی گران‌تر از همکار خود که به زبان دیگری مسلط است تقاضا کند و خارج از ادعاهای شرکت‌های طراح سایت که هر کس خودش روی هر زبانی مسلط است سعی می‌کند آن را بهتر جلوه دهد، واقعیت این است که زبان برنامه‌نویسی تفاوتی در خروجی کیفی کار ایجاد نمی‌کند! بلکه این دانش فنی و ابزارها و تکنیک‌ها و تسلط و خیرخواهی تیم اجرایی است که کیفیت و کارآمدی پروژه نهایی را معلوم می‌کند.

برچسب ها: بدون برچسب
0

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *