علت این همه تشتت قیمت در بازار چیست؟

طراحی سایت امری تخصصی است که عامه مردم چندان از آن سر در نمی‌آورند و مانند موبایل و یا خودرو نیست که موضوعی شناخته‌شده برای عموم است. از طرف دیگر هر دانشجوی تازه فارغ‌التحصیل از دانشگاه به خیال خود وارد صنعت طراحی سایت می‌شود. کسب‌وکاری که ممکن است ورد به آن راحت باشد اما ماندن در آن و پا به پای فناوری حرکت کردن و خدمات باکیفیت به مردم دادن بسیار سخت است. این زیاد بودن دست در صنعت طراحی سایت هم بر گوناگونی قیمت‌ها بی تأثیر نیست. از طرف دیگر خود موضوع طراحی سایت هم واقعاً دارای ابعاد گوناگونی است که وجود بعضی طراحی سایت‌های بسیار ارزان و بسیار گران را مستدل می‌کند. به عبارت دیگر بسته به روش طراحی سایت هر شرکت، فناوری‌های مورد استفاده، فیچرهای سایت، تعداد صفحات و … مبلغ می‌تواند تغییر کند.

لذا ضمن اینکه به مشتری حق می‌دهیم با شنیدن سایت ۲۰۰ هزارتومانی و سایت ۲۰۰ میلیون تومانی در بازار مکاره طراحی وب گیج شود و بابت این درد، با او ابراز همدردی می‌کنیم، اما راهنمایی که می‌تواند تا حدود زیادی مشتری را از سردرگمی نجات دهد این است که گرچه او در طراحی سایت سررشته ندارد اما می‌تواند به قراینی بفهمد کدام شرکت اعلام قیمت‌هایش حساب‌شده و پارامتریک و مبتنی بر سنجش و دارای ملاک و معیار است و کدام شرکت دیگر کیلویی و حساب‌نشده!

برچسب ها: بدون برچسب
0

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *